Mājas - kungs.

51. H. Skujiņa Gaujienas pag.

Gaujienas pagastā, priekš daudz daudz gadiem bijis milzīgs ozols, ko saukuši par Svēto ozolu. Ar ozola zīlēm un lapām dziedinājuši visādas kaites. Ozolam neviens nedrīkstējis aiztikt, visi baidījušies no nelaimes un posta. Beidzot valdība likusi ozolu nocirst. Neviens nav uzdrošinājies viņam aiztikt, beidzot toreizējais mācītājs Bērvāgens kopā ar krievu mācītāju ķērušies pirmie pie ozola ciršanas. Kad ozols bijis nocirsts, tad to sadedzinājuši. Tagad neviens vairs lāga neatminot, kurā vietā Svētais ozols bijis.