Mājas - kungs.

52. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Smiltenes pagasta Egļu - Veldes mājas tuvumā ir vecs liels ozols, ko veci cilvēki sauc par Veco tēvu. Pie ozola agrāki upurējuši. Tagad tas noder par laika paregoni. Ja ozolam rudenī lapas ilgi nenobirstot, tad nākāmais pavasaris esot vēls.