Mājas - kungs.

53. H. Skujiņa no 58 g. v. Jēkaba Liepiņa Bilskas pagastā.

Grestes robežā, Smiltenes pagastā, ir vecs ozols un pie tā ozola veci [audis nesuši ziedus. Ozolam riņķī esot apmūrēta pudamente.