Mājas - kungs.

56. Andrejs Vaskis no Kalsnavas.

Kalsnavas Tutenos aiz mājas bijis liels ozola bluķis ar cauru vidu upurbluķis. Mājas ļaudis nesuši tur upurēt dažādus ēdienus, visvairāk no jaunas ražas, lai Dievs tos svētītu. Vecā saimnieka vedeklai piedzimis bērns. Vīrs licis nest bērnu aprādīt Dievam un nu to bērnu pielikuši pie bluķa. Bet Dievs bijis ļauns un bērniņam saskrāpējis ģīmīti. Sieva nebijusi ar Dievu mierā un teikusies no mājām aiziet. Mājas ļaudis nolēmuši, ka jāiet pie mācītāja, lai sakaitināto Dievu pielūdz. Mācītājs licis Dievu parādīt. Tad pavēlējis ņemt bomjus un velt bluķi pa olnīcu uz mežu un sakurt uz tā uguni. Pa bluķi nu sākusies pīkstēšana un grabēšana. Te nu viena pele izskrējusi no bluķa ārā. Tad mācītājs teicis: «Redziet nu, kāds ir bijis jūsu Dievs!»