Mājas - kungs.

61. Viļums Ķuzis Nītaurē Zin. Kom. kr. LP, Vll, 1, 342, 9.

Gadu 40 atpakaļ atradies 6 verstis no Nītaures (uz Rīgas pusi), pie Krieviņu mājas liels ozols. Augšļaudis turējuši šo ozolu par svētu. Ja viņiem gadījies ar tādu zirgu uz Rīgu braukt, kas vēl Rīgā nebija bijis, tad pie šā svētā ozola zirgu iesvētījuši: izjūguši, apveduši ozolam trīs reizes apkārt, saslējuši uz pakaļkājām un, uz Rīgas pusi rādīdami, sacījusi uz zirgu: «Veries, kur Rīga, veries, kur Rīga!» Aizbraukdami, metuši ozola dobumā vērdiņu kā zieda naudu.

Piezīme. Šis ozols, kā redzams, ir tas pats, kas jau ir minēts iepriekšējā teikā. Šeit Mājas kunga kults ir samaisījies ar koku kultu. P Š.