Mājas - kungs.

62. Ziemelis Trikātā. Balss, 1889. g., nr. 18. LP, VlI, I, 350, 3.

Astoņas verstis no Trikātas, Lubu pagastā, starp Mežītes un Aušas mājām ir ļoti resna liepa. Palejā aiz viņas ir purvs, ko nosauc par Liepas purvu. Agrāki, kad Vidzemes iedzīvotāji vēl bijuši pagāni, viņi turējuši šo liepu par ļoti svētu: nesuši tai naudu, ēdamas lietas un iemetuši pa caurumu liepā, ziedodami dieviem. Gita teika stāsta, ka zem liepas esot akmens un zem tā naudas pods. Vasaru pie liepas varot dzirdēt circeni dziedot. Pie liepas agrāki māja bijusi, ko saukuši par Šķēpu.