Mājas - kungs.

65. Kārlis Skujiņa Valmierā.

Ternejas pagasta Piņķeta māja atrodoties uz augsta kalna. Agrāk pie mājas augusi veca liepa, pie kuras saimnieks arvien ziedus nesis. Saimniekam viss labi paaudzis, lai gan viņš nebijis lāga zemes vīrs. Ļaudis runājuši, ka saimnieks esot ar nelabo draugos. Tas nācis ausīs arī vecam mācītājam Bergmaņam. mācītājs sapulcinājis ļaudis un visi gājuši velnu izdzīt. Liepu mācītājs licis nocirst. Kad liepa brakšēdama gāzusies, tad no zariem izskrējis melns kaķis, paskrējis zem paklētes un pazudis.