Mājas - kungs.

66. Kārlis Skujiņa Valmierā.

Ternejas pagasta Pinķeta mājas saimnieks bijis ar nelabo pa draugam. Viņš pie vecas lielas liepas nesis ziedus. Saimnieks bijis bagāts, lai gan slikti apstrādājis zemi. Saimnieks nomiris un mājā ienācis jauns saimnieks, kas nevarējis no dažādiem mošķiem nekur glābties. Viņš gājis pie mācītāja Bergmaņa un lūdzis, lai mošķus izdzenot. Mācītājs atnācis, sapulcinājis ļaudis un pats pirmais iecirtis trīs cirtienus vecā liepā, pie kuras vecais saimnieks nesis ziedus. Pēc tam liepu cirtuši' citi. Kad liepa gāzusies, tad no tās izskrējis melns kaķis, ieskrējis klēts pudamentē un pazudis! Saimnieks dzīvoja mierīgs, bet pie tādas pārticības nekad neticis, kā vecais saimnieks.