Mājas - kungs.

67. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 66 g. v. J. Birģeļa Aumeisteŗos.

Vecpodes (Aumeisteru mājas) dārza vidū bīsi skaudīgi veca un resna liepa, pie kuras vecos laikos cilvēki nesuši ziedus Zemes dievam. Bet pēdīgi jau cilvēki paši atskārtušies un vais nenesuši elkam ziedus. Nu reiz sacīš saimnieks savam puišam, lei cērtot liepu no(st). Puisis nogāzis liepu un ar to pašu, kā licies vietā, tā ar' nogulēš vesalu gadu slims un vē ilgi tilājies, kamē iztilājies.