Mājas - kungs.

68. B. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

Vecopdes daļā, Aumeisteŗu pagastā, bīsi veca liepa un pie tās veci laudis nesuši ziedus. Bet nu mācītāš vēlēš, lei liepu nocērtot. Bet nu nevienc nedrīkstēš ķerties liepai klā. Pēdīgi nu vecs vecis, vārdā Šūpulis, ķēries klā un nogāzis liepu. Bet ar to dašu, kā licies gultā, tā sagulēš trīs mēneši un nomiris.