Mājas - kungs.

69. B. Skujiņa Aumeisteŗos.

Aumeisteŗu pagasta Bedņu mājas tūvumā ir liela resna liepa, ko sauc par Svēto liepu. Pie liepas veci laudis nesuši ziedus. Senā upuŗu vieta vēl nav nopostīta.