Mājas - kungs.

72. H. Skujiņa no 84 g. v. Jāņa Liepiņa Bilskas pag.

Pie Kalnadzirkaļa rijas bīsi veca liepa un tur ar Dievīnam nesuši ziedus. Reiz uznācis pērkonc un liepu nospēris un tā pati turpat uz vietas sadegusi. Ka pērkonc to liepu nospēris, visi sacīši, ka pērkonc jau tādus vecus pesteļus neuzsliecoties.