Mājas - kungs.

73. H. Skujiņa no 64 g. v. Marijas Šūmanes Plāņu pag.

Vīciemiešu Lielskripstam, Lielskripstu mājas saimniekam, bīsi vecos laikos veca liepa un pie tās viņč nesis Dievīnam ziedus. Ka to liepu nocirtuši, ta velli izskrēši un aizbēguši uz Plāņu (muižas) riju.