Mājas - kungs.

76. A. Bīlenšteins Alsungā. LP, VII, r; 349, 2.

Arī Alsungā ir tāda svēta liepa, par ko stāsta, ka to Alsungas katoļu zemnieki tīkojot nocirst, bet ik raugot cirst, ik cirtēji uz pēdām sodā krītot: gadoties pie miesas kaut kādi lūzumi, vainas. No tā koka nedrīkstot ne lapiņu aizskart.