Mājas - kungs.

77. Zlēkās, Kurzemē uzr., Brīvzemnieka kr. LP, VIl, I, 350, 4.

Ja elku liepai Zlēkās norauj lapu, ziedu jeb nolauž zaru, tad jāmirst. Vecus kokus, kas mājās aug, nedrīkst nocirst, tad jāmirst.