Mājas - kungs.

80. H. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

Gaujēniešos pie Kaģemciema bīsi agrākus laikus ļoti liela priede un ap to priedi nevarēši astuņi cilvēki riņķī apņemt. Šo priedi veci cilvēki saukuši par Vella priedi, jo tur rādīšies gari melli kungi. gan melli kali un baidīši cilvēkus. Bet reiz Gau jenes mācītāš Ērvāģinc (Heerwagen) no kanceles aicināš visu draudzi, iešot un nocirtīšot priedi. Cilvēki gāši gan līdz, bet nevienc pirmais nedrīkstēš cirst, jo visiem bīš bailes, ka nepiemetas kāds nelabums. Ta nu mācītāš pats pirmais trīs reiz ie cirtis priedē un ta tik citi vē cirtuši. Nu sastrādāši simtu cilvēku pusdienas, kamē priedi dabūši zemē, tik resna tā bīsi. Ka nu priedi nocirtuši, ta uz celma varēši astuņi cilvēki dencot.