Mājas - kungs.

81. Valija Šķipsna Jaungulbenē.

Jaun-Gulbenes Daukstēs ir Plaskupu mājas. Pie Plaskupiem stāvējusi liela veca priede ar cauru vidu. Reiz priedē iemetusies uguns un viņa ļoti izdegusi. Daži runā, ka priedē uguni ielikuši gani; citi atkal domā, ka pērkons iespēris. Tagad no lielās priedes palicis pāri tikai celms.

Pie šīs priedes senie latvieši esot nesuši upuŗus.

Reiz lieldienas rītā viens vīrs aiznesis uz upuru vietu divpadsmit izvārītas olas. Vienam citam vīram gadījies pieiet pie priedes un tas ieraudzījis olas un sācis tās ēst. Ēdis, ēdis -jau vienpadsmit apēdis, bet divpadsmitā aizspiedusies kaklā. Viņš nevarējis olas ne norīt, ne izkāsēt laukā. No tās reizes šim cilvēkam bijis liels klepus līdz pat mūža beigām.