Mājas - kungs.

82. H. Skujiņa, Bilskas pag.

Smiltenes pagasta Antuža mājas robežās vecos laikos bijusi aparas malā liela priede, ko saukuši par Svēto priedi. Ganu puikas priedi izdedzinājuši un vējš to nolauzis. Tagad no priedes esot tik celms redzams. Pie Svētās priedes vecos laikos nesuši upuŗus dieviņam. Kā dieviņu saukuši, nav zināms, jo teicēja par to nekā neatminēja.