Mājas - kungs.

83. H. Skujiņa Aumeisteru pagastā.

Reiz puiši nākuši piedzērušies no kroga. Viens puisis bijis traki lielīgs un pārgalvīgs. Kad puiši bijuši nonākuši pie Krusta priedes, tad pārgalvīgais puisis piegājis pie priedes, mīzis un sacījis: «Še nu tev ar alus šļauka. Gan es nākamā gadā nākšu atkal.» Puisis pēc gada neaizgājis uz Krusta priedi. Bet tai pašā dienā tas saslimis un nomiris. Kad puisis bijis nomiris, tad bijis zils melns,. kā poda dibens.