Mājas - kungs.

85. Kārlis Skujiņa no Antēna Smiltenē.

Aiz Raudiņas muižas Bilskas pagastā, Valkas ceļa malā, aug liela priede. Agrāk tur augusi vēl otra četrstaraina priede, kuŗā bijis pakārts kokā cirsts sievietes tēls.

Pie priedes par katrām divām nedēļām reiz apkārtējie saimnieki nesuši aunus, cāļus, medu, sviestu, graudus un citas tādas lietas. Senos laikos, reiz par gadu pie priedes ticis sadedzināts upuram viens cilvēks. Visos svētkos meitas priedi pušķojušas ar ziediem.