Mājas - kungs.

86. H. Skujiņa Palsmanē.

Palsmanes pagasta Grošļu Sterģa daļā ir veca priede, ko sauc par Svēto priedi. Gar to priedi naktīs nevarot bet, jo tur rādoties biedēkļi. Pie priedes veci cilvēki nesuši ziedus.