Mājas - kungs.

89. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Kalnaduckas mājas robežās vecos laikos bijis Dieva koks upuru bērzs. Upuru koks sen jau nocirsts un viņa atrašanās vieta nav vairs skaidri nosakāma. Upuŗu liepa bijusi Dikļu mājas robežās. Arī sen jau nocirsta. Dieva liepa bijusi Liepiņu mājas robežās. Viņa sen jau nocirsta. Zemes dieva kļava bijusi sen, sen atpakaļ Bēržu mājas tuvumā.