Mājas - kungs.

92. H. Skujiņa no J. Mežieļa Smiltenē.

Otra Zellītes, Jaunzellītes, mājas tīrumā ir veca ābele, ko jau ar simtim gadu skaita un to ābeli sauc par Cūku ābeli. Pie tās ābeles esot veci cilvēki nesuši ziedus un visādīgi ap viņu māžojušies. Tagad jau ābele ir pavisam nokaltusi un tai vairs vienc zaļš zars vie ir.