Mājas - kungs.

94. H. Skujiņa Zvārtavas pag.

Gaujienas - Bormaņu ceļa malā, netālu no Nogrebu mājas, esot veca abēle, ko saucot par Teņa ābēli. Veci ļaudis pie ābēles nesuši ziedus un stāstījuš:, ka tas cilvēks, kas ābēli nocirtīšot vai arī kaut zariņu nolauzīšot, tūliņ miršot.

Piezīme. Teni sauc arī par Tanīsu un Tanīsa dienas upuŗu dēļ ābele varēja dabūt šo nosaukumu. Tanīss ir cūku patrons un tas, kā arī Māras kungs, gādāja par mājas lopiem. Tad viņa kults, kā liekas, ir samaisījies ar Tanīsa kultu. P. Š.