Mājas - kungs.

96. H. Skujiņa no A. Kauliņa Aumeisteŗos.

Rukmaņos, Aumeisteru pagastā, bī liela egle, pie tās egles bī bedre un bedrei katrā pusē bī vienc avotīc. Pie tās egles veci ļaudis esot nesuši Dievīnam ziedus. T'agad vais sen jau egles nav, to jau labi ilgi atpakaļ nogāza.