Mājas - kungs.

97. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Agrāk Boksta mājas tuvumā, Aumeisteru pagastā, bijis liels alksnis, pie kā veci ļaudis Dieviņu mielojuši. Viņi nesuši pie` alkšņa Dieviņam tos ēdienus, kuŗus pirmo reiz vārījuši. Svētkos nesuši Dieviņam alu un plāceņus.

Bet valdība, dabūjusi zināt, ka pie alkšņa veci ļaudis Dieviņu mielojuši, un likusi alksni nocirst. Kad nocirstais alksnis nogāzies, tad no viņa izskrējusi ugunīga švīka.

Piezīme. Mājas kungs. kā redzams, nav mājojis tikai ozolos un liepās, bet nav nosmādējis arī alksni. P. Š.