Mājas - kungs.

98. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

Vienam puišam akal reiz gadījies tā. Abi ar saimnieku veduši sienu mājā un puisis pļavmalī uzmeties uz veca celma un sacīš tā: «Gaidi nākošā gadā ar!»

Tas ar bīš gavēnī. Bet nu nākošā gavēnī puisis neaizgāš pie celma un kā tā noliktā diena pagāsi, tā palicis skaudīgi slims un vai(r)s nekur dēties. Pēdīgi nu šo vienc izmācīš, kā lei izdarot, un ta tikšot vaļā.

Puisis aizgāš pie tā paša celma un nu pasacīš tā: «Nu vairs tu negaidi!»

Ar to pašu puisis palicis vesals.