Mājas - kungs.

101. H. Skujiņa Ameisteru pag.

Priekš ilgiem gadiem vienā aumeisteŗiešu mājā bijis Dieva koks. Pie Dieva koka cilvēki nesuši ziedus. Mācītājs to dabūjis zināt un pavēlējis Dieva koku nocirst. Neviens nav iedrošinājies to cirst, jo visi baidījušies, ka cirtējam nepiemetas kāda vaina un tas nomirs. Tad nācis pats mācītājs. Viņš pirmais trīs reizes iecirtis Dieva kokā. Bet tad no koka šmurkstēdama izskrējusi vilce. Visi aizbēguši. Tikai mācītājs vien palicis. Dieva koka toreiz nenocirtuši.