Mājas - kungs.

102. H. Skujiņa no 73 g. v. Zanas Briedes Palsmanē.

Tīruma malā, pie viena koka saimnieks mieloš Zemes dievu. Ka šis nomiris un aizvests uz kapsētu, ta katru dienu ap pusdienas laiku no kapsētas izskrēš balts zaķis, atskrēš līdz tam kokam, kur saimnieks Zemes dievu mieloš, patupēš brīdi un pazudis. Visi runāši, ka tas jau esot tas pats nomirušais saimnieks.