Mājas - kungs.

105. J. Eniķis j. Jaunlaicenē. D. Ozoliņa «Raganas», Etn. IlI, 1893. LP, VII, I, 345, l3.

No Apu kalna baznīcas pret ziemeļu vakariem, kādu versti uz Innu ciema zemes, atrodas liels, liels, vecs ozols. Kā dzirdēju no vectēviem stāstam, tad pie šā ozola Dievu pielūguši, nesuši bogiem dāvanas un likuši.. ozola starās kā naudu, dažādus ēdienus u.t.t. Ozols ir ar divām starām. Par šo ozolu vēl stāsta, ka Innu mājas agrākajiem saimniekiem bijušas raganas, kas minētā ozolā gulējušas, un daži dzirdējuši, ka tās arī velējušās. Ozola starās ir uzietas kādas vielas, līdzīgas pelniem, vai arī daļas no kādiem metaliem. Minētais ozols ir 5-6 pēdas resns.