Mājas - kungs.

110. K. Jansons Plāņos.

Vijciema Lielskripstam liepā bijis Cēlis, kuru viņš tur barojis. To dabūjis zināt Trikātas mācītājs Zirnis, atbraucis uz Skripstu, ņēmis pirmais cirvi rokā un pavēlējis liepu nocirst.