Vilce.

2. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Reiz viens saimnieks Rīgā nopircis vilci. Pārdevējs teicis saimniekam, kad tas vilci mājā pārvedīšot, tam katru rītu būšot jāsakot: «Velns tavā sirdī, velns manā sirdī ! « un tad vilce saimniekam visu labu pienesīšot.

Kad saimnieks atbraucis mājā un bijis vilci klētī novietojis, tad sācis pārdomāt par Rīgas kunga vārdiem un nolēmis ar velnu nesasieties. Otrā rītā saimnieks aizgājis uz klēti un teicis: «Velns tavā dirsā, velns manā dirsā!»

Tūliņ arī vilce aizskrējusi Kad saimnieks vakarā uz klēti gājis, tad atradis vienu apcirkni pilnu ar dažādiem mēsliem. Tas bijis vilces darbs.

Nākamā rītā saimnieks teicis tā, kā Rīgas kungs pavēlējis. Kad vakarā saimnieks uz klēti gājis, tad atradis labu tiesu svešu graudu savā apcirknī. No tās dienas saimnieks uz vilci teicis tā, kā Rīgas kungs pavēlējis.