Gausu māte.

2. Fricis Kleinhofs Naudītē. Jkr. 1896 V, 149, 21. LP, Vll, T, 321, 5.

Reiz dzīvoja saimniece, kurai visa kā bija diezgan. Kad tā izvilka maizi no krāsns, tad ātrāki neviens nedrīkstēja maizes aizskart, kamēr nebija viņa likusi Gausas mātei maizi aptecēt. Tāpat arī sviestu viņa lika aptecēt Gausas mātei. Puisis nolūkoja un redzēja, ka no aizkrāsnes izlīda liels krupis, kas apčāpoja maizi.