Gausu māte.

8. Skolnieks Jānis Eglītis 1921. g., Jaungulbenē.

Viena saimniece reiz taisījusies maizi cept. Viņa iznesusi sataisītos kukulīšus namā, krāsnī laist, un saukusi: «Gariņ, nāc, gariņ, nāc! Apsvētī manas karašiņas!» Līdz kā to izteikusi, tūliņ no pagrīdes izlīdis liels, raibs krupis un vilcies maizei pāri. Pēc brītiņa ienākusi meita vēl ar maizes kukulīšiem. Viņa ieraudzījusi krupi uz maizes un nogrūdusi to zemē. Par to saimniece tā sadusmojusies, ka padzinusi meitu no mājas.