Gausu māte.

10. Āronu Matīss Liezerē. Drachea-Mythus, 35, 49. LP, Vl, 79, 51.

Viena saimniece izcepusi maizi un tad nolikusi zemē un saukusi pūķi par rausīti: «Nāc, rausīt, apraus manas karašas.» Rausītis aptekājis maizes klaipus, tie palikuši tik cieti, kā koks; kalpi nevarējuši lāgā tik cietas maizes saēst un tā maize taupījusies. Saime, puiši, dažreiz pūķi nerrojuši, klibu pasituši, bet pavisam nogalināt nav varējuši. Ar pūķi bijis godīgi jāapietas, citādi viņš pie saimnieka paša atriebies.

Piezīme. Šeit pūķis līdzinās Gausu - mātei. P. Š.