Svēs meitas.

9. K. Pētersons Līv-Bērzē. Jkr. 1901, Vl, 34. LP, VlI, I, 164, 19.

Vienai sievai bārmainīts bērns pa to laiku, kamēr neviens nebijis istabā. Neīstais bērns vienmēr brēcis. Kāda cita sieva devusi padomu maziņo pērt. Māte iznesusi namā un sākusi ar rīkstēm kapāt. Te izskrējusi no aizkrāsnes vecene, saukdama: «Ak tu maita tāda, es tavu bērnu tik mīļi turu, bet tu manu per un bļāvini ! »

Atdevusi mātei bērnu atpakaļ.