Svēs meitas.

12. K. Pētersons Raņķos. Jkr. 1901, Vl, 35. LP, VII, I, 16?, 24.

Kādiem vecākiem bijis paaudzis bērns. Māte viņam reiz likusi uzlikt grāpīti namā. bērns atbildējis: «Memm', es jau kādu piecdesmit gadu vecs, bet tādu grāpīti neesmu redzējis.»

No tādas atbildes māte turējusi savu bērnu par muļķīti, un nezinājusi, ko ar to iesākt. Beidzot novedusi pie daktera, lai tādam muļķītim iedod ģifti. Bērns sācis bļauties. Te atskrējusi svētā meita un sacījusi, ka bērns esot viņas. Pajēmusi savu bērnu un aizgājusi.