Svēs meitas.

13. K. Pētersons. Jkr. 1901, Vl, 34. LP, VlI, I, 162, 12.

Kuplajai Kuldīgā bijis četras nedēļas vecs bērns, vēl nekrustīts. Vienu vakaru viņa kā pa miegam manot, ka viens viņai kacoties pāri un prasot, lai dod bērniņu audzināt. Svētā meita bērnu jau bijusi sabērusi pie gālas un vilkusi ārā.