Laima.

19. A. Lerchis-Puškaiti. no R. Vulfa Džūkstē. LP, VlI, I, 361, 3.

Kad es biju puika, tad reiz darbodamies gar akas vindu, atlēju akā izvilkto ūdeni atpakaļ. Māte, to redzēdama, mani kūla, sacīdama: «Kā tu vari ūdeni liet akā atpakaļ - pieliesi Laimas mātei acis - nost no akas!» Tāpat tā barās, ja meitas ūdeni pa logu lēja laukā - arī tad Laimai pielejot acis.

Piezīme. Šeit Laima ir samaisīta ar Ūdens - māti. P. Š.