Ūsiņš.

2. Raudaviete Bērzaunē. D. Ozoliņa "Svētku laiki,", Etn. Il, 1892. LP, VII, I, 311, 6.

Jurģu rītā nebijis brīv nevienam iet papriekšu no istabas ārā, kamēr pats saimnieks nav apstaigājis ap māju. Viņš kāvis melnu gaili vai vistu, kuru asinis tecinājis zirgu silē un pie kūts durvim. Iekšas izņēmis un uzlicis uz akmens, sacīdams: «Še, Dieviņ, tava daļa!» Gaļu vārījuši paši brokastim.