Ūsiņš.

4. Fr. Mūrnieks Valkas apr. Lejas pag. Kurmjos. Brīvzemnieka kr. LP, Vll, I, 311, 9.

Mārtiņu vakaru kāva divi gaiļus un izvārīja. Pirmo izvārīto gaili paņēma saimnieks, aizgāja ar puišiem uz zirgu stalli, grieza no gaiļa trīsdeviņas reizes: no spārnu galiem, nagiem, knābļa u. t. pr., un svieda nogrieztos gabaliņus aiz zirgu silēm, sacīdams ik reizes: «Še tev, Ūsiņ, ēd, ko gribi un sargā manus zirgus no vainām, lāstiem, burviem!» To padarījis, nu tikai drīkstēja atlikumus no gaiļa ēst un padzīrot tai vakarā. Saimnieces atkal tai vakarā otru gaili ziedoja kūtīs Māriņai (Laimai), gluži tāpat kā saimnieks Ūsiņam.