Ūsiņš.

5. Reķis Rendā, Brīvzemnieka kr. LP, VlI, I, 312, 1l.

Miķeļa vakaru zirgi apkopjami tā. Pīlāgs, kas Jāņu vakarā nocirsts un uz zirgu staļļa paglabāts, šinī vakarā nonesams staļļa gaņģī un tur noliekams. Zirgiem nu auzas jāieber līdz ar Jāņu zālēm silē, tad zirgi pa vienam stallī vedami un ačgārniski stelliņģī iegrūžami. Kad nu zirgs apgriezies sāk ēst, tad pieejams pie siles, izņemams snipšķītis auzu un zirgam pār muguru pārvelkams; beidzot zirgam uz krusta uzsitams. Tā jādara ar katru zirgu trīs reizes, tad skauģi zirgiem nepietiks.