Ūsiņš.

10. Blūms Jaun-Rozē. D. Ooliņa «Svētku laiki». Etn. Il, 1892. LP, Vll, I, 316, 7.

Jaun-Laicēnos un Jaun-Rozē Jurģu svētku ieraša pārgājusi no Jurģiem uz vasaras svētku pirmo vakaru, kur vēl priekš nedaudz gadiem dažās vietās (Tīlānos) šos svētkus svētījuši. Vasaras svētku vakarā jeb naktī pieguļnieki ir tāpat darījuši kā Jurģu naktī. Domājams, ka laikam tādēļ uz vasaras svētkiem šie pieguļnieku svētki pārgājuši, ka ap Jurģiem dažreiz vēl ļoti maza zāle un otros svētkos vaļas izgulēties - nav jākavē caur šiem svētkiem darbu dienas:

Kad agrāk jāja Jurģu dienā pirmo reizi pieguļā, tad mēdza sviest kādu lupatu ugunī un to sadedzināt, lai metējam visā vasarā pieguļā nesadegtu drēbes.