Ūsiņš.

11. E. Volters Rēzeknes Kaunātā.

Kad pirmo reizi noiet uz pieguļu, tad uzkur uguni un met kādu auteni ugunī, sacīdami: «Šitais Lauram!» No Lindes Birzgales raksta, kā pirmo reizi pieguļā jājot sadedzina lupatiņu uz ugunskura, lai vasaru pieguļā drānas nesadegtu. Dedzinot jāsaka: «Še, Labrenci, tava tiesa - neņem pats ar savu roku!»