Ūsiņš.

13. A. Lerchis-Puškaitis, Kr. Talsinieku pagastā, Cīruļu mājās. LP, Vll, I, 318, 16.

Priekš gadiem trīsdesmit mans tēvs pir mās vasaras svētku dienas pavakarē un Jāņu naktī pēc aplīgojuma - kad kaimiņu līgotāji bija aizgājuši - saaicināja visus savus puišus un vīrus un tad kopā ar zirgu ganu (puiku) jāja pieguļā zirgus izganīt. Ņēma līdz alu, raušus, gaļu.