Ūsiņš.

15. D. Ozoliņš no J. Jasa Jaun-Rozē. D. Ozoliņa «Svētku laiki». Etn. Il, 1892. LP, Vll, I, 3l9, 1.

Lieldienas rītā zirgi jāpeldina tekošā ūdenī trīs reizes. Tā daudz gadu atpakaļ viens saimnieks peldinājis zirgus tai rītā, lai ūdens būtu cik liels un auksts būdams. Bijuši nu gan viņam arī zirgi apaļi kā pūpoli. Vaidavas upmalā dzīvodams, tas lieldienas pirmā rītā agri jo agri bijis ar zirgiem Vaidavas malā. Vienā pavasarī nebijusi nekur citur Vaidava mājas tuvumā vaļā, kā tik vienā straujā, dziļā vietā. Divas reizes gan laimīgi zirgus izpeldinājis, bet trešo reizi peldinot vislabākais zirgs noslīcis. No tās reizes atstājies lieldienas rītā zirgus peldināt.