Ūsiņš.

16. A. Lerchis-Puškaitis, V, 114, 42, 2.

Senāk priekš Jurģu dienas nebijis brīv nevienam zirgus pieguļā jāt, citādi bijusi kāda liksta klāt. Bet Bērzaunes Dzērvju saimnieks pret šo ieradumu taču vienreiz izlaidis zirgus agrāk pieguļā. Tomēr - še tev - ko dabūjis: no rīta trīs zirgi pagalam vilki noēduši, vai kas cits, nevarējuši zināt.

Piezīme. J. Treus no Ēķengrāves raksta šādi: Saimnīks guoje kouķu vokorā iz stalli un skatejuos, kurs zirgs golvu iz duorīm oizgrīzs, tis nuokūšā godā joizmej. L. P.