Ūsiņš.

18. Jānis Balodis Valkas apr. Lizuma Gūžīlu Vanagu mājā. Brīvzemnieka kr. LP. Vll, I, 352, 1.

Pie Lizuma K. mājas atrodas vēl šodien kupls lazdu krūms, zem kura kupliem zariem sanests pilnīgi divi vezumi sīku akmentiņu. Pie šā lazdu krūma ziedots Ūsiņam.