Ūsiņš.

19. J. Balodis Lizuma Gūžīlu m. LP, Vll, I, 353, 5.

Kādu versti no Lizuma K. mājas atrodas G. māja. G. mājinieki bijuši aplam nabagi: dienām nebijis ko mutē bāzt. Un tā nu vienreiz G. mājas 12 gadu vecais saimnieka dēlēns izsalkumā pievilcies Pie Ūsiņa lazdu krūma un no ziedojuma pilnus nagus paņēmis. Pārnesis mājā - vecāki prasījuši: «Kas tā par maizi? Tā un tā izteicis. Tad vecāki par to pārbijušies un bārušies uz puiku: «Tu visus mūs nelaimē iegrūdīsi ! Labāki, lai mēs bada nāvē mirstam, nekā visa laba un ļauna devējam, Ūsiņam, ko atraujam. Kā tūlīt nes visu atpakaļ! Un lai gars Ūsiņš par tevi ir žēlīgs, ja tu ko esi apēdis!» Puika galvu nokāris ar visām dāvanām aizvilcies atpakaļ.