Ūsiņš.

20. J. Balodis Lizuma Gūžīlu m. LP, Vll, I, 353, 6.

Reiz gadījies tā. Vienam saimniekam tai pašā svētdienā iegadījušās bēres un kāzas. Viņam nomirusi māsa. Bet nu izcēlusies ķilda - saimnieks negribējis iet savu māsu pavadīt, ne arī jāvis no bēru cepuma Ūsiņam ziedot. Galu galā saimnieks tad braucis uz kāzām ar jaunāko ķēvi un saimniece uz bērēm ar vecāko ķēvi. Tomēr bērinieki ar kāziniekiem ceļā sastapušies un abas ķēves sazviegušas. Tiklīdz sazviegušās, bērinieki tūdaļ teikuši: «Labi nebūs!» Jā, patiesi: otrā dienā ķēve palikusi vāja un nosprāgusi; bet pats saimnieks apkrauts augoņiem - pusgadu savārdzis.